Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Forskning och utveckling

Världsklass

Inom Hagmans Nordic finns en stark innovationsvilja, ett tydligt och attraktivt erbjudande och korta beslutsvägar. Vi är dedikerade till att ge våra kunder den optimala lösningen och fokuserar på effektiv produktion och smarta processer. Detta gör oss till en betydelsefull aktör med stark tillväxt.

Vi hjälper dig till rätt sortiment, rätt kvalitet och rätt pris.

Modernt utrustade laboratorier

Våra modernt utrustade laboratorier ligger i Fritsla och Stora Levene. I en stimulerande miljö utvecklar och testar vi produkter som garanterat klarar högt ställda nordiska kvalitetskrav. Våra teststationer finns i både Norden och utomlands.

Nära samarbete med kunder och leverantörer

Att erbjuda dig som kund den optimala produkten eller lösningen för just dina behov är av största vikt för oss och ett nära samarbete under produktutvecklingsfasen skapar förutsättningar för just detta. Vår förmåga att erbjuda kundunika lösningar är extraordinär på marknaden och en stor fördel för våra kunder.

Vårt nära samarbete med många råvaruleverantörer inom olika områden gör att vi i ett tidigt skede får information om vad leverantörerna arbetar med för framtiden. Detta formar nya idéer hos oss, idéer som blir till nya, extraordinära produkter och lösningar vi kan erbjuda dig som kund.

Spetskompetens inom kemikalielagstiftning och säkerhetsdata

Kemiska produkter omfattas av ett flertal olika kemikalielagstiftningar, exempelvis Reach och CLP, och det är mycket att hålla koll på. Vi har intern kompetens som ständigt övervakar gällande och kommande ändringar inom regelverken. Du som kund kan känna en stor trygghet i att både innehåll och märkning av våra produkter följer de regler som finns samt att du kontinuerligt får uppdaterad information från oss.

Till följd av ett tätt samarbete mellan de som övervakar aktuella regler och de som utvecklar dem här på Hagmans Nordic kan vi arbeta proaktivt för att våra produkter ska förekomma regler och alltid ha så lite påverkan på hälsa och miljö som möjligt.