Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Hållbarhet, miljö och kvalitet

Hållbarhet

Med över 75 års kunskap och erfarenhet av kemiska produkter är Kvalitet och Miljö en av våra mest centrala funktioner som säkerställer hållbarhet i alla led. Råvaror, produktion, resursförbrukning, transporter, arbetsmiljö och inte minst produkternas åldringsförmåga är under ständig förbättring för vår gemensamma framtid.

  • Hagmans Nordic AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
  • Tillgängliga miljöcertifieringar för produkter: Svanen och EU Ecolabel*.

* Ett antal formuleringar är tillgängliga för märkning.

Kvalitet

Hagmans Nordic har gedigen kunskap om ytbehandlingar och har byggt upp effektiva tillverkningsprocesser för att erbjuda marknaden kvalitetsprodukter med låg miljöpåverkan till avskalat pris. Kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten i allt från utveckling och val av råvaror till snabba kundleveranser. Det är viktigt för oss att alltid arbeta med högklassiga råvaror för att ge dig som kund ett så bra utbud av produkter som möjligt.

Vi har en industriell produktionskontroll och varje produktionssats kontrolleras noggrant. Först när alla krav är uppfyllda godkänns produkten.

Miljö

Att använda råvaror som är så skonsamma som möjligt för både hälsa och miljö utgör grunden i vår produktutveckling. Ett bevis på detta är vårt stora sortiment av vattenburna artiklar och möjlighet att miljömärka ett antal av våra produkter med Svanen och EU Ecolabel.

Till produkter som fortfarande innehåller lacknafta används enbart avaromatiserad nafta. Vi ser även till att använda lacknafta med så hög flampunkt som möjligt för att göra produkterna säkrare vid både transport och lagring. Våra produktionsanläggningar är särskilt anpassade för att ger minimala utsläpp av farliga ämnen.

Här hittar du vår Miljö- och Kvalitetspolicy. Här hittar du våra ISO-certifikat 9001 och 14001.