Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Hållbarhet, miljö och kvalitet

Nu kan vi äntligen meddela att vår Hållbarhetsrapport för Hagmans Nordic AB är ute!
Gå gärna in och läs om hur vi arbetat med hållbarhet under året och om vår framtida målsättningar.
Vår hållbarhetsstrategi är grundad på en helhetssyn som kopplar ihop ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Genom att fokusera på att maximera livslängden hos våra produkter, strävar vi inte bara efter att minska avfallet och resursanvändningen utan även att främja en mer ekonomiskt och socialt hållbar livsstil för våra kunder.

 

Hållbarhet

Med över 80 års kunskap och erfarenhet av kemiska produkter är Kvalitet och Miljö en av våra mest centrala funktioner som säkerställer hållbarhet i alla led. Råvaror, produktion, resursförbrukning, transporter, arbetsmiljö och inte minst produkternas åldringsförmåga är under ständig förbättring för vår gemensamma framtid. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet i vår senaste Hållbarhetsrapport .

  • Hagmans Nordic AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
  • Tillgängliga miljöcertifieringar för produkter: Svanen och EU Ecolabel*.

* Ett antal formuleringar är tillgängliga för märkning.

Miljö 

Att använda råvaror som är så skonsamma som möjligt för både hälsa och miljö utgör grunden i vår produktutveckling. Ett bevis på detta är vårt stora sortiment av vattenburna artiklar och möjlighet att miljömärka ett antal av våra produkter med Svanen och EU Ecolabel. Läs mer om våra miljömärkta produkter på respektive varumärkes hemsida.

Till produkter som fortfarande innehåller lacknafta används enbart avaromatiserad nafta. Vi ser även till att använda lacknafta med så hög flampunkt som möjligt för att göra produkterna säkrare vid både transport och lagring. Våra produktionsanläggningar är särskilt anpassade för att ger minimala utsläpp av farliga ämnen.

Kvalitet

Hagmans Nordic har gedigen kunskap om ytbehandlingar och har byggt upp effektiva tillverkningsprocesser för att erbjuda marknaden kvalitetsprodukter med låg miljöpåverkan till avskalat pris. Kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten i allt från utveckling och val av råvaror till snabba kundleveranser. Det är viktigt för oss att alltid arbeta med högklassiga råvaror för att ge dig som kund ett så bra utbud av produkter som möjligt.

Vi har en industriell produktionskontroll och varje produktionssats kontrolleras noggrant. Först när alla krav är uppfyllda godkänns produkten.

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy utgör målsättningen för vårt arbetsmiljöarbete. Genom att systematiskt undersöka, förebygga, genomföra och följa upp aktiviteter bedriver vi ett kontinuerligt och förebyggande arbetsmiljöarbete i vår verksamhet. Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare inom arbetsmiljö av anledningen att vi genom ökad förståelse och delaktighet skapar bättre förutsättningar till att i ett tidigt skede kunna identifiera risker, samt förebygga ohälsa och olycksfall. En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel, produktivitet och engagemang i arbetet och är en självklar del i vår verksamhet. Vi är stolta över att kunna presentera att en av våra högst skattade frågor i våra medarbetarundersökningar är jag är trygg på min arbetsplats. Resultatet av det arbetet som bedrivs skall vara att våra medarbetare är trygga på sin arbetsplats.

Här hittar du vår Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy. Här hittar du våra ISO-certifikat 9001 och 14001.