Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Hagmans Nordic AB investerar i nytt logistikcenter i Jung

Pressrelease

Under augusti månad slutfördes flytten ifrån tidigare lagret i Sollebrunn till det nya logistikcentret i Jung och under hösten kommer även lagret i Landskrona och i Fritsla att flyttas. Stora investeringar har gjorts i det nya logistikcentret som förutom att säkerställa lagerlokaler optimerade för bolagets logistikbehov även omfattar utveckling av data- och informationshanteringssystem.

”De nya och större lokalerna skapar förutsättningar för effektivare hantering av både inkommande och utgående leveranser. Att samla hela vårt erbjudande på ett och samma ställe kommer även medföra större flexibilitet och kortare ledtider för våra kunder”, menar Patrik Andersson, VD på Hagmans Nordic.

Hagmans Nordic, med egna varumärken som Hagmans, Starta, Landora, Colorex och Micro, har de senaste åren haft en tydlig tillväxt och de tidigare lagerytorna har blivit för små. ”Lager på ett ställe, istället för på tre som tidigare, är optimalt inte bara ur ett logistikflödesperspektiv utan givetvis även ur ett miljöperspektiv. Nu kommer logistikcentret närmare produktionen vilket är positivt eftersom det leder till minskade transporter och koldioxidutsläpp”, fortsätter Patrik.

I Jung välkomnas det nya logistikcentret med öppna armar. På orten finns en lång tradition av entreprenörskap, tillverkning och logistik och att återigen få fylla lagerlokalerna med liv och rörelse upplever ortsborna som mycket positivt. Sonny Klarén är fastighetschef på Stenhaga Invest som ansvarar för förvaltningen av fastigheten. ”Det är fantastiskt kul att få välkomna Hagmans Nordic till oss till Jung. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete där vi tillsammans utvecklar både fastigheten och Hagmans Nordics affärer”, säger Sonny.

Förutom lager och logistik kommer även viss produktion att köras i Jung. Det nya logistikcentret beräknas vara fullständigt i drift under vintern 2020/2021.