Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Hagmans Nordic – stipendiat Lindholms fond

När Sinfs, Sveriges industriföretagare, årsstämma gick av stapeln för någon vecka sedan var Hagmans Nordics HR, Gabriella Eilind, på plats för att motta ett utav tre stipendier. Stort fokus på årets stämma var det aktuella världsläget och inbjudna att prata om just detta var Annelie Olausson, Överstelöjtnant på Försvarsmakten och Majeed Olerud Khoso, Chef för Rysslands- och Centralasiengruppen på UD.

Sinf är en arbetsgivarorganisation som fokuserar på att stötta och utveckla små och medelstora företag inom arbetsrätt, affärsjuridik och affärsutveckling. En av organisationens hjärtefrågor är utbildning, kompetens och utveckling och årligen delar de, med hjälp av Lindholms fond, ut stipendier inom detta område.

”I perioder kan det i arbetslivet vara svårt att prioritera mellan lika viktiga projekt och uppgifter, då är det viktigt att ha rätt verktyg för att kunna arbeta på ett metodiskt och strukturerat sätt. Som arbetsgivare vill vi bidra till ökad förståelse för hur vi reagerar i pressade situationer och samtidigt ge våra medarbetare rätt verktyg till att kunna prioritera och strukturera arbetsuppgifter. Vi ser optimistiskt på att effekten på sikt kan bidra till en lägre arbetsbelastning. Vi vill rikta ett stort tack till Lindholms fond som gett oss bidrag till att inleda vårt arbete”.