Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Holgers Byggvarulogistik – ett unikt logistikkoncept

Leverantörer som står för produktkvalitet och högsta leveransförmåga är, tillsammans med en extraordinär checklista, några av de viktigaste framgångsnycklarna i det unika tids- och kostnadsbesparande logistikkonceptet Holgers Byggvarulogistik. Hagmans Nordic är en av de leverantörer som Holgers har valt att samarbeta med i sitt framgångsrika koncept.

Konceptet

Det Sverige-unika logistikkonceptet Holgers Byggvarulogistik startades för 6 år sedan (2014) när Willhem (bostadsbolag som äger och förvaltar 26 000 hyreslägenheter på 13 orter) kontaktade Holgers och ytterligare 13 leverantörer med en förfrågan. Willhem upplevde att Willhemlyftet* (*benämning av arbetet att samordna, beställa material och leda renoveringar av sina lägenheter) var både tids- och kostnadskrävande och letade nu efter en helhetsleverantör. En leverantör som kunde samordna och leverera allt material vid ett och samma tillfälle.

Holgers, som på den tiden var köksleverantör till Willhem, kontaktade i sin tur sina olika leverantörer för att skapa bästa möjliga erbjudandet av de 178 artiklarna som Willhem hade med i sin förfrågan. Holgers hade redan ett väl utvecklat logistiskt nätverk med egna lastbilar och regelbundna leveranser till hälften av Sveriges alla grundskolor och kunde med denna fördel vinna kontraktet.

Idén var enkel och tydlig, en leverantör och en komplett leverans. Lösningen var dock något mer komplex än de initialt trodde. Att beräkna den exakta åtgången till varje lägenhet samt att planera hur materialet skulle packas i en container var emellertid en utmaning. Under åren som följde analyserades 8 olika provleveranser grundligt. Under 2016 stod allt klart och avtalet, som började gälla i juni 2017, skrevs. Väl på plats var framgången ett faktum, med stora tids- och kostnadsbesparingar för Holgers kunder.

Framgången

Lars Eliasson, ansvarig för byggvarulogistiken, menar att Holgers stora framgång till stor del beror på den enkla, men exakta, checklista som projektledaren ansvarig för varje lägenhet måste fylla i men också på de underleverantörer Holgers har valt att samarbeta med. ”Hög kvalitet och högsta leveransförmåga är ett måste i projekt som Willhemlyftet” menar Eliasson. Holgers arbetar systematiskt med uppföljning av sina rutiner.

Idag har Holgers 15 anställda för att få projektet att flyta. År 2019 lämnade närmare 800 containrar Holgers centrallager för att levereras till någon av Willhems lägenheter. Varje container är isolerad samt larmad och innehåller, förutom allt renoveringsmaterial (färg, golv, snickerier, kök, badrum etc), detaljerade instruktioner, tillbehör, el och kablar.

Framtiden

”I framtiden kommer det att bildas nya bolag innehållande en vvs´are, en målare, en elektriker osv” spår Eliasson. Stora fastighetsbolag kommer att inse fördelarna med helhetslösningar likt Willhemlyftet. Även för Holgers ser det ljust ut med nya kunder på gång in.

Några av de leverantörer Holgers har valt att samarbeta med är Hafa, Solar, Länghems kök och Hagmans Nordic.