Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Ökat producentansvar genom nytt avtal för enklare hantering av miljöfarligt avfall

Som en del av hållbarhetsstrategin har Hagmans Nordic tillsammans med Stena Recycling tagit fram ett nytt avtal för hantering av miljöfarligt. Enligt samarbetsavtalet erbjuds Hagmans Nordics kunder ett enklare och mer miljövänligt sätt att hantera och rapportera in sitt farliga avfall på, ett ansvar som ligger hos alla svenska företag och verksamheter sedan en ny lag trädde i kraft år 2020. Under en uppstartsperiod gäller avtalet kunder i västra Sverige för att på sikt täcka hela landet.

Enligt uppgifter ifrån Naturvårdsverket uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall (exempelvis brandfarligt, frätande och giftigt avfall) per år i Sverige men statistiken är inte helt tillförlitlig eftersom flödet varit svårt att följa. För öka kontrollen över farligt avfall i Sverige samt uppfylla EU´s lagstiftning kring tillgängliga nationella register trädde år 2020 en ny svensk lag i kraft. En lag som ställer krav på att alla svenska företag och verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

I enlighet med det nya avtalet mellan Hagmans Nordic och Stena Recycling erbjuds kunderna inte bara hjälp med upphämtning av farligt avfall utan också inrapporteringen till Naturvårdsverket. I kombination med detta kan Stena Recycling samtidigt även ta hand om annat avfall.

Med 90 anläggningar runt om i landet är Stena Recycling Sveriges ledande återvinningsbolag. I syftet att maximera återanvändningen av jordens resurser samlar de in allt tänkbart restmaterial/avfall som uppstår i både verksamhet och produktion.

Kontakta din säljare för mer information.