Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Ny information COVID-19

Bästa kund!

Med anledning av den fortsatt ökande smittspridningen av COVID-19, både i Sverige och i världen, samt de regulatoriska åtstramningarna som uppstår till följd av detta, önskar vi informera om läget hos Hagmans Nordic.

Priser, kundservice, produktion och leveranser

Den ökade efterfrågan, i kombination med låg tillgång, av etanol (ingår i handdesinfektion) har medfört ett kraftigt ökat inköpspris av råvaran. Detta påverkar våra tillverkningskostnader av artiklarna Rödsprit, Spisbränsle och Spolarvätska. Från och med idag tvingas vi frångå priserna i våra aktuella prislistor och applicera dagspriser på dessa artiklar. Be om aktuell prisuppgift vid orderläggning.

I övrigt är kundservice, produktion och leveranser idag inte, eller mycket lite, påverkade av rådande situation.

Situationen kan förändras från en dag till en annan, håll utkik efter uppdaterad information på hagmansnordic.com. Välkommen att höra av er om ni har frågor kring ovan.

God framförhållning

Våra tankar går till alla dem som, på ett eller annat sätt, berörs av rådande situation. Vår prioritering ligger nu i att vara goda medmänniskor och bästa möjliga leverantör. Återigen vill vi poängtera att det nu är extra viktigt att ha god framförhållning samt en förståelse för att våra förutsättningar att leverera som tidigare kan förändras ifrån en dag till en annan.  

Ta hand om er och varandra.

Vänliga hälsningar,

Patrik Andersson, VD