Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Uppdaterad information COVID-19

Bästa kund!

Med anledning av de omständigheter som råder till följd av COVID-19 önskar vi informera om det aktuella läget hos Hagmans Nordic.

Vi följer strikt Folkhälsomyndighetens rekommendationer på samtliga orter vi är verksamma på. Vi träffar mer än gärna våra leverantörer och kunder men vi undviker fysiska möten. Vi är som vanligt tillgängliga för telefon- eller digitala möten.

Inköp av råvaror och leveranser

Vi påverkas något av de långvariga regulatoriska åtstramningarna som drabbat både Sverige, Europa och resten av världen. Några av våra Europeiska råvaruleverantörer, som under en tid gått på halvfart eller varit nedstängda, står nu inför vissa leveranssvårigheter. Detta kan komma att påverka vår produktion samt våra leveranser till Er som kund. Vi för dagligen en tät dialog med våra leverantörer och vi arbetar proaktivt för att skapa en hög långsiktig leveransförmåga, bl. a genom att köpa in råvaror i större mängder.

Situationen kan förändras från en dag till en annan, håll utkik efter uppdaterad information på hagmansnordic.com. Välkommen att höra av er om ni har frågor kring ovan.

God framförhållning

Som alltid går våra tankar till alla dem som, på ett eller annat sätt, berörs av rådande situation. Vår prioritering ligger nu i att vara goda medmänniskor och bästa möjliga leverantör. Återigen vill vi poängtera att det nu är extra viktigt att ha god framförhållning samt en förståelse för att våra förutsättningar att leverera som tidigare kan förändras ifrån en dag till en annan.  

Ta hand om er och varandra.

Vänliga hälsningar,

Patrik Andersson, VD