Genom användningen av denna hemsida godkänner du cookies.

Uppdaterad information COVID-19

Bästa kund!

Med anledning av den fortsatt ökande smittspridningen av COVID-19, både i Sverige och i världen, samt de regulatoriska åtstramningarna som uppstår till följd av detta, önskar vi informera om läget hos Hagmans Nordic.

Kundservice, produktion och leveranser

Kundservice, produktion och leveranser är idag inte, eller mycket lite, påverkade av rådande situation. Emellertid märker vi av situationen i form av minskad bemanning i samtliga led. I dagsläget löser vi detta genom att vara flexibla och stötta utsatta delar av verksamheten med hjälp av bemanning ifrån andra.

När det gäller råvaror och inköp av dessa ser vi att det råder vissa svårigheter på marknaden. Som exempel kan vi nämna etanol, som det är stor efterfrågan på idag. Vi använder etanol vid tillverkning av ex. rödsprit.

Ovan är en situation som kan förändras från en dag till en annan. Håll utkik efter uppdaterad information på hagmansnordic.com. Välkommen att höra av er om ni har frågor kring ovan.

God framförhållning

Våra tankar går till alla dem som, på ett eller annat sätt, berörs av rådande situation. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att ge er, våra kunder, bästa möjliga service. Återigen vill vi poängtera att det nu är extra viktigt att ha god framförhållning samt en förståelse för att våra förutsättningar att leverera som tidigare kan förändras ifrån en dag till en annan.  

Ta hand om er och varandra.

Vänliga hälsningar,

Patrik Andersson, VD